Rapport Jongeren en Werk

Rapport Jongeren en Werk

Als re-START maken we sinds september 2020  deel uit van het Platform Jongeren en Werk. Regioplan onderzocht wat er in de afgelopen 2,5 jaar is geleerd door alle allianties van het Platform.

Drie belangrijke bevindingen springen eruit. Zo geldt voor de oudere doelgroep dat interventies waarbij het aanleren van vaardigheden de primaire focus is, nauwelijks effectief zijn. Wat wel werkt? Goede matching met werkgevers en de focus op werkgeverscommitment. 
Jongeren die op meerdere vlakken problemen ervaren (zoals financiële problemen, verslaving, of een moeilijke thuissituatie) moeten eerst geholpen worden bij het wegnemen van deze belemmeringen. En jongeren hebben  intensieve begeleiding nodig: een combinatie van coaching en mentoring, het aanleren van werknemersvaardigheden en ouderbetrokkenheid. Lessen die re-START meeneemt in de praktijk.

Meer geleerde lessen en een blik op de toekomst kun je lezen in het rapport